Trang chủ 4 stars hotel in Ninh Binh

4 stars hotel in Ninh Binh

4 STARS HOTEL – NINH BINH

01/11/2016

Ninh Binh Legend hotel Tien Dong zone- Ninh Khanh ward- Ninh Binh City  Ninh Binh Legend Hotel is located in the new center of Ninh Binh City. Style building is a perfect confluence of French architecture charm and modern day...

Xem thêm

Giờ làm việc 
Thứ 2 đến thứ 6 từ 8:30 sáng đến 5:30 Chiều. Thứ 7 8:30 – 12:30 chiều (GMT + 7 – Hanoi time).

To Top

Sitemap | Giới thiệu | Tư vấn Du lịch | Phương thức thanh toán | Điều khoản & Điều kiện

Copyright © 2008 - 2016 by Sunny Land. All Right Reserved