Trang chủ Ha Long Bay

Ha Long Bay

5 STARS CRUISE – HA LONG BAY

02/11/2016

Paradise Cruise  Tuan Chau Marina, Tuan Chau Island, Ha Long, Quảng Ninh  Paradise Luxury I, II, III & IV were built according to the traditional Vietnam cruise design and present a lavish outfit blending in subtle harmony with the natural...

Xem thêm

3 STARS CRUISE – HA LONG BAY

01/11/2016

Huong Hai Junk No 2, San Ho I road, Coral Bay Villas, Hung Thang Dist, Ha Long city, Quang Ninh  All of Huong Hai cabins are designed and fitted to international standards, featuring a rich wooden decor, with large windows...

Xem thêm

Giờ làm việc 
Thứ 2 đến thứ 6 từ 8:30 sáng đến 5:30 Chiều. Thứ 7 8:30 – 12:30 chiều (GMT + 7 – Hanoi time).

To Top

Sitemap | Giới thiệu | Tư vấn Du lịch | Phương thức thanh toán | Điều khoản & Điều kiện

Copyright © 2008 - 2016 by Sunny Land. All Right Reserved