Trang chủ hotel in Can Tho

hotel in Can Tho

4 STARS HOTEL – CAN THO

28/10/2016

Nam Bo Boutique Hotel  No 1 Ngo Quyen Street, Tan An, Ninh Kieu, Can Tho, Viet Nam  The Nam Bộ Boutique Hotel is an all-suite hotel located right in the center of the Ninh Kieu pier, in Can Tho, at...

Xem thêm

3 STARS HOTEL – CAN THO

21/10/2016

Kim Tho Hotel No 1A Ngo Gia Tu, Phuong Tan An, Ninh Kieu District, Can Tho, Viet Nam  Situated along the banks of Can Tho River, Kim Tho Hotel features a 24-hour front desk, indoor hot tub and sauna facility....

Xem thêm

Giờ làm việc 
Thứ 2 đến thứ 6 từ 8:30 sáng đến 5:30 Chiều. Thứ 7 8:30 – 12:30 chiều (GMT + 7 – Hanoi time).

To Top

Sitemap | Giới thiệu | Tư vấn Du lịch | Phương thức thanh toán | Điều khoản & Điều kiện

Copyright © 2008 - 2016 by Sunny Land. All Right Reserved